Készült a „Mindenki egy senki más” elnevezésű, EFOP-5.2.1-17-2017-00016. azonosítószámú projekt keretében.

A „Mindenki egy senki más” elnevezésű, EFOP-5.2.1-17-2017-00016. azonosítószámú projektben konzorciumi partnerként résztvevő Tízváros Alapítvány és a HISZ Szeretetszolgálat, valamint a szakmai tanácsadó Várva Várt Alapítvány célja, hogy létrehozzanak egy országos hálózatot a válsághelyzetben lévő várandós anyák segítésének (prevenció, kríziskezelés, utógondozás) komplex, állami, civil és lakosság által történő megvalósítására.

 A projekt során létrejön 18 – megyei hatáskörrel működő – krízisközpont, hol a válságterhes anya a válsághelyzet megszüntetéséhez a lelki támogatáson kívül anyagi – elsősorban természetbeni – támogatást is kaphat annak érdekben, hogy gyermekét saját családjában nevelhesse. Célunk, hogy olyan híre és jó hírneve legyen a Krízisközpontban folyó szakmai és karitatív munkának, hogy minden válsághelyzetben lévő várandós anyának – illetve közvetlen környezetének – bizalma legyen segítséget kérni. Programunk lényege, hogy a már meglévő szolgáltatásokat egy új rendszerbe kapcsolja, illetve az ellátási terület szélesítésével egy szorosabb védőhálót épít ki a válsághelyzeten lévő várandós anyák számára. A krízisközpontok helyi szakmai együttműködési kapcsolathálózatot alakítanak ki minden olyan állami és civil szervezettel, amelyek kompetenciájába, illetékességébe tartozik a család erősítése, védelme és támogatása.

Tapasztalataink szerint a jelenleginél összehangoltabb civil, állami és lakossági összefogással sok születendő kisbaba megmenthető. A válsághelyzetben lévő várandós anyák megsegítésére nagyon nagy társadalmi erőforrás mozgósítható, amit érdemes kihasználni.

A projekt keretében került kifejlesztésre weboldalunk – virtuális adománybankként  – melynek célja, hogy a válsághelyzetben lévő várandós anyák ezen keresztül küldjék el, milyen segítségre van szükségük, tárgyi adományt kérhetnek. Ilyen módon nem kell létrehozni egy központi, drágán üzemeltethető adomány raktárt, hanem a felajánlások egyenesen és rövid úton el tudnak jutni a kérelmezőhöz, mivel az adományokat a felajánlók közvetlenül juttatják el a kismamákhoz. Ez a mozgalom azon túlmenően, hogy költségkímélő, erősíti a társadalmi szolidaritást is.

 www.mindenkiegysenkimas.hu